HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Czech Republic
Montenegro
Indices
Overall Score:
57 out of 100
Rank:
41 out of 180
Rank:
92 out of 141
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
0,73 out of 1
Rank:
20 out of 142
Overall Score:
71 out of 150
Rank:
101 out of 140
Overall Score:
8,14 out of 10
Rank:
14 out of 119
Overall Score:
46 out of 100
Rank:
63 out of 180
Rank:
119 out of 141
Overall Score:
0,56 out of 1
Rank:
57 out of 142
Overall Score:
89 out of 150
Rank:
61 out of 140
International Cooperation
UN
GRECO
OECD
UN
GRECO
Czech Republic
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2013.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2002.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Montenegro
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2006.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2008.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation reports from rounds 1-4 is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
Main Legislation
Czech Republic
 1. Criminal code: Articles 216, 248, 331-334
  (Trestní zákoník: § 216, 248, 331-334), (Czech);
 2. Law № 159/2006 «Conflict of interest»
  (Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů), (Czech);
 3. Law № 418/2011 «Criminal liability of legal persons and proceeding against them»
  (Zákon č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim), (Czech);
 4. Law № 234/2014 «Civil Service»
  (Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě), (Czech);
 5. Law № 171/2023 «Protection of Whistleblowers»
  (Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů), (Czech).
Montenegro
 1. Criminal code: Articles 276-276b, 416, 421a-424 
  (Krivicni zakonik: Članci 276-276b, 416, 421a-424)(Montenegrin);
 2. Law on the Liability of Legal Persons for Criminal Offenses
  (Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela), (Montenegrin);
 3. Law on Lobbying
  (Zakon o lobiranju)(Montenegrin), (English);
 4. Law on Prevention of Corruption
  (Zakon o sprječavanju korupcije), (Montenegrin), (English);
 5. Law on Confiscation of Property Gains Acquired by Criminal Activity
  (Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću), (Montenegrin);
 6. Law on Civil Servants and Employees: Articles 6, 8, 14, 74-80, 94-96
  (Zakon o državnim službenicima i namještenicima: Članci 6, 8, 14, 74-80, 94-96), (Montenegrin);
 7. Code of Ethics of Civil Servants and State Employees
  (Etički kodeks državnih službenika i namještenika), (Montenegrin).
Anti-Corruption Bodies
Czech Republic
 1. Office for Combating Organized Crime, Police of the Czech Republic
  (Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky), (Czech);

 2. Department for Conflict-of-Interest Management and Countering Corruption, Ministry of Justice
  (Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti), (Czech).

Montenegro
 1. Agency for Prevention of Corruption 
  (Agencija za sprječavanje korupcije)(Montenegrin/English);
 2. State Prosecutor's Office
  (Državno tužilaštvo), (Montenegrin/English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.