HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Czech Republic
Lithuania
Indices
Overall Score:
57 out of 100
Rank:
41 out of 180
Rank:
92 out of 141
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
0,73 out of 1
Rank:
20 out of 142
Overall Score:
71 out of 150
Rank:
101 out of 140
Overall Score:
8,14 out of 10
Rank:
14 out of 119
Overall Score:
61 out of 100
Rank:
34 out of 180
Rank:
103 out of 141
Overall Score:
0,77 out of 1
Rank:
18 out of 142
Overall Score:
62 out of 150
Rank:
115 out of 140
Overall Score:
8,03 out of 10
Rank:
17 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
OECD
UN
GRECO
OECD
Czech Republic
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2013.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2002.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Lithuania
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 1999.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2002.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2017.
 • The country is undergoing Phase 3 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
Main Legislation
Czech Republic
 1. Criminal code: Articles 216, 248, 331-334
  (Trestní zákoník: § 216, 248, 331-334), (Czech);
 2. Law № 159/2006 «Conflict of interest»
  (Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů), (Czech);
 3. Law № 418/2011 «Criminal liability of legal persons and proceeding against them»
  (Zákon č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim), (Czech);
 4. Law № 234/2014 «Civil Service»
  (Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě), (Czech);
 5. Law № 171/2023 «Protection of Whistleblowers»
  (Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů), (Czech).
Lithuania
 1. Criminal Code: Articles 123, 225-228, 230, Article 20 – Criminal Liability of a Legal Entity
  (Baudžiamasis Kodeksas: straipsnis 123, 225-228, 230, 20 – Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė), (Lithuanian);

 2. Law on the Adjustment of Public and Private Interests in Civil Service
  (Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas), (Lithuanian);

 3. Law on the Civil Service
  (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas)(Lithuanian);

 4. Law of the Republic of Lithuania on the Prevention of Corruption
  (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas), (Lithuanian);

 5. Law of the Republic of Lithuania on the Protection of Whistleblowers
  (Lietuvos Respublikos Pranešėjų Apsaugos Įstatymas), (Lithuanian).
Anti-Corruption Bodies
Czech Republic
 1. Office for Combating Organized Crime, Police of the Czech Republic
  (Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky), (Czech);

 2. Department for Conflict-of-Interest Management and Countering Corruption, Ministry of Justice
  (Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti), (Czech).

Lithuania
 1. Special Investigation Service of the Republic of Lithuania
  (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba), (Lithuanian/English);

 2. Chief Official Ethics Commission
  (Vyriausioji tarnybinės etikos komisija), (Lithuanian/English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.