HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Czech Republic
Egypt
Indices
Overall Score:
57 out of 100
Rank:
41 out of 180
Rank:
92 out of 141
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
0,73 out of 1
Rank:
20 out of 142
Overall Score:
71 out of 150
Rank:
101 out of 140
Overall Score:
8,14 out of 10
Rank:
14 out of 119
Overall Score:
35 out of 100
Rank:
108 out of 180
Rank:
56 out of 141
Overall Score:
43 out of 100
Overall Score:
0,35 out of 1
Rank:
136 out of 142
Overall Score:
4,77 out of 10
Rank:
89 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
OECD
UN
BRICS
AU
Czech Republic
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2013.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2002.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Egypt
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.

 

 • BRICS Member since 2024.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
 • The AU Convention on Preventing and Combating Corruption was ratified in 2017.
Main Legislation
Czech Republic
 1. Criminal code: Articles 216, 248, 331-334
  (Trestní zákoník: § 216, 248, 331-334), (Czech);
 2. Law № 159/2006 «Conflict of interest»
  (Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů), (Czech);
 3. Law № 418/2011 «Criminal liability of legal persons and proceeding against them»
  (Zákon č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim), (Czech);
 4. Law № 234/2014 «Civil Service»
  (Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě), (Czech);
 5. Law № 171/2023 «Protection of Whistleblowers»
  (Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů), (Czech).
Egypt
 1. Constitution: Articles 109,145,166
  (166، 145 ، 109 مقالات2019 ,الدستور المصري المعدل), (Arabic);
 2. Criminal Code: Articles 103-111, 115
  (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 103-111 ، 115), (Arabic);
 3. Law No. 62 of 1975 «On Illegal Income»
  (قانون الكسب غير المشروع), (Arabic);
 4. Law No. 106 of 2013 «On the regulation of conflicts of interest in the public service»
  (قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة), (Arabic);
 5. Law No. 81 of 2016 «On public service»
  (قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016), (Arabic);
 6. Presidential Decree No. 1112 of 1975 «On the Execution of Law No. 62 of 1975 on Illegal Income»
  للائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975), (Arabic);
 7. Prime Ministerial Order No. 1216 of 2017 «On the Implementation of the Law of 2016 No. 81 on Public Service»
  (اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016), (Arabic).

 

Anti-Corruption Bodies
Czech Republic
 1. Office for Combating Organized Crime, Police of the Czech Republic
  (Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky), (Czech);

 2. Department for Conflict-of-Interest Management and Countering Corruption, Ministry of Justice
  (Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti), (Czech).

Egypt
 1. Administrative Control Authority
  (هيئة الرقابة الإدارية), (Arabic/English/French);
 2. National Coordinating Committee for Preventing and Combating Corruption
  (اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته), (Arab/English/French).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.