HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Czech Republic
Croatia
Indices
Overall Score:
57 out of 100
Rank:
41 out of 180
Rank:
92 out of 141
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
0,73 out of 1
Rank:
20 out of 142
Overall Score:
71 out of 150
Rank:
101 out of 140
Overall Score:
8,14 out of 10
Rank:
14 out of 119
Overall Score:
50 out of 100
Rank:
57 out of 180
Rank:
100 out of 141
Overall Score:
64 out of 100
Overall Score:
0,61 out of 1
Rank:
45 out of 142
Overall Score:
126 out of 150
Rank:
9 out of 140
Overall Score:
7,39 out of 10
Rank:
32 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
OECD
UN
GRECO
Czech Republic
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2013.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2002.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Croatia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2000.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Czech Republic
 1. Criminal code: Articles 216, 248, 331-334
  (Trestní zákoník: § 216, 248, 331-334), (Czech);
 2. Law № 159/2006 «Conflict of interest»
  (Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů), (Czech);
 3. Law № 418/2011 «Criminal liability of legal persons and proceeding against them»
  (Zákon č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim), (Czech);
 4. Law № 234/2014 «Civil Service»
  (Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě), (Czech);
 5. Law № 171/2023 «Protection of Whistleblowers»
  (Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů), (Czech).
Croatia
 1. Criminal Code: Articles 131, 251-254, 291-296, 339
  (Kazneni zakon: Članci 131, 251-254, 291-296, 339​), (Croatian);

 2. Act on the Responsibility of Legal Persons for Criminal Offences
  (Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela), (Croatian/English);

 3. Civil Servants Act
  (Zakon o državnim službenicima), (Croatian/English);

 4. Act on the Office for the Suppression of Corruption and Organized Crime
  (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), (Croatian/English);

 5. Act on Preventing the Conflict of Interest in the Exercise of Public Office
  (Zakon o sprječavanju sukoba interesa), (Croatian);

 6. Act on the Whistleblowers Protection
  (Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti), (Croatian);

 7. Code of Ethics of Civil Servants
  (Etički kodeks državnih službenika), (Croatian).

Anti-Corruption Bodies
Czech Republic
 1. Office for Combating Organized Crime, Police of the Czech Republic
  (Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky), (Czech);

 2. Department for Conflict-of-Interest Management and Countering Corruption, Ministry of Justice
  (Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti), (Czech).

Croatia
 1. Office for the Suppression of Corruption and Organized Crime
  (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), (Croatian);

 2. Office for Countering Corruption, Directorate for European Affairs, International and Judicial Cooperation
  (Ministarstvo pravosuđa, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za suzbijanje korupcije), (Croatian);

 3. Commission on Conflict of Interest
  (Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa), (Croatian);

 4. Police Office for the Suppression of Corruption and Organized Crime​
  (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), (Croatian).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.