HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Turkey
Indices
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
154 out of 180
Overall Score:
94 out of 150
Rank:
49 out of 140
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
5,72 out of 10
Rank:
67 out of 119
Overall Score:
34 out of 100
Rank:
115 out of 180
Rank:
59 out of 141
Overall Score:
55 out of 100
Overall Score:
0,41 out of 1
Rank:
117 out of 142
Overall Score:
74 out of 150
Rank:
92 out of 140
Overall Score:
6,24 out of 10
Rank:
60 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
GRECO
OECD
G20
FATF
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Turkey
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was not ratified in 2003.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 3 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • G20 Presidency in 2015.
 • The documents adopted under Turkey’s Presidency are available here.
 • Member of the FATF since 1991.
 • Evaluation Report on compliance with the FATF recommendations is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Turkey
 1. Criminal Code: Articles 235, 236, 252-255, 282
  (Türk Ceza Kanunu: Madde 235, 236, 252-255, 282), (Turkish);

 2. Law on Civil Service of July 14, 1965 No. № 657
  (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu), (Turkish);

 3. Act of June 10, 1981 No. 17480 «On the Prohibition of Employment after Dismissal from the Public Sector»
  (10/06/1981 tarihli ve 17480 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun)(Turkish);

 4. Act of April 19, 1990 No. 3628 «On Declaration of Property and Fight against Bribery and Corruption»
  (19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu), (Turkish);

 5. Law of May 25, 2004 No. 5176 «On the Establishment of Council of Ethics for Public Service and on Amendments to Specific Laws»
  (25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasi Ve Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun), (Turkish);

 6. Regulation No. 90/748 on Declaration of Assets
  (Yönetmelik № 90/748 Mal Bildiriminde Bulunulmasi Hakkinda), (Turkish);

 7. Regulation on Ethical Principles of Conduct for Public Officials and Principles and Procedures of Their Application
  (Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda), (Turkish).

Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Turkey
 1. Council of Ethics for the Public Service​
  (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)(Turkish).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.