Антикоррупционный портал НИУ ВШЭ
Сравнение стран
Армения
Азербайджан
Индексы
Итоговая оценка:
46 из 100
Рейтинг:
63 из 180
Итоговая оценка:
102 из 150
Рейтинг:
35 из 135
Итоговая оценка:
61 из 100
Итоговая оценка:
23 из 100
Рейтинг:
157 из 180
Итоговая оценка:
113 из 150
Рейтинг:
20 из 135
Итоговая оценка:
57 из 100
Итоговая оценка:
6,44 из 10
Рейтинг:
65 из 116
Международное сотрудничество
ООН
ГРЕКО
ООН
ГРЕКО
Армения
 • Конвенция ООН против коррупции ратифицирована в 2007 г.
 • Пройдена вторая стадия Мониторинга выполнения Конвенции. Резюме можно посмотреть здесь.
 • Член ГРЕКО с 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ратифицирована в 2006 г.
 • Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ратифицирована в 2005 г.
 • Пройден 4ый оценочный раунд. Отчет можно посмотреть здесь.
 • Соглашение об учреждении МАКА в качестве международной организации было ратифицировано в 2014 г.
Азербайджан
 • Конвенция ООН против коррупции ратифицирована в 2005 г.
 • Пройдена вторая стадия Мониторинга выполнения Конвенции. Резюме можно посмотреть здесь.
 • Член ГРЕКО с 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ратифицирована в 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ратифицирована в 2004 г.
 • Пройден 4ый оценочный раунд. Отчет можно посмотреть здесь.
 • Соглашение об учреждении МАКА в качестве международной организации было ратифицировано в 2012 г.
Основное законодательство
Армения
 1. Уголовный кодекс: статьи 272-277, 283, 296, 435-444, Раздел 7, Главы 20, 21 – Ответственность юридических лиц
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (арм.);
 2. Закон от 23 марта 2018 г. № 206-Н «О публичной службе»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (арм.);
 3. Постановление Правительства Республики Армения от 30 января 2020 г. № 102-Н «Об имуществе, доходах и интересах должностного лица-декларанта, годовой декларации об имуществе и доходах членов его семьи и об установлении примерных форм имущества, доходов и интересов, имеющихся на день вступления в должностные обязанности или прекращения должностных обязанностей должностного лица-декларанта» (сайт недоступен для региона РФ), (арм.).
Азербайджан
 1. Уголовный кодекс: статьи 308-312-1, Глава 15-2 – Ответственность юридических лиц 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (азерб.);
 2. Закон от 21 июля 2000 г. № 926-IQ «О государственной службе»
  («Dövlət qulluğu haqqında»Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (азерб.);
 3. Закон от 13 января 2004 г. № 580-IIQ «О противодействии коррупции»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.)(англ.);
 4. Закон от 24 июня 2005 г. № 945-IIQ «О предоставлении финансовой информации публичными должностными лицами»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.)(англ.);
 5.  Закон от 31 мая 2007 г. № 352-IIIQ «О правилах этического поведения гражданских служащих»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.)
 
Антикоррупционные органы
Армения
 1. Совет по антикоррупционной политике
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (арм.);
 2. Комиссия по предупреждению коррупции
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (арм./англ.);
Азербайджан
 1. Комиссия по борьбе с коррупцией
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya)(азерб.)(англ.);
 2.  Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi)(азерб.)

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.