HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Venezuela
Azerbaijan
Indices
Overall Score:
14 out of 100
Rank:
177 out of 180
Overall Score:
1,46 out of 10
Rank:
69 out of 141
Overall Score:
0 out of 100
Overall Score:
0,26 out of 1
Rank:
140 out of 140
Overall Score:
2,97 out of 10
Rank:
111 out of 114
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
157 out of 180
Overall Score:
113 out of 150
Rank:
20 out of 135
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
6,44 out of 10
Rank:
65 out of 116
International Cooperation
UN
OAS
UN
GRECO
Venezuela
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2009.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • The Inter-American Convention against Corruption was ratified in 1997.
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Main Legislation
Venezuela

1. Criminal Code: Articles 195-204, 207, 340
(Codigo Penal: Artículos: 195-204, 207, 340), (Spanish);

2. Organic Law on Fair Prices: Article 63 (unofficial source)
(Ley Orgánica de Precios Justos: Artículo 63), (Spanish);

3. Law on Combating Corruption
(Ley contra la Corrupción), (Spanish);

4. Amendments Law to the Law on Combating Corruption
(Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley De Reforma De La Ley Contra La Corrupción), (Spanish);

5. Amendments Law to the Amendments Law to the Law on Combating Corruption
(Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción), (Spanish).

Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Anti-Corruption Bodies
Venezuela

1. National Anti-Corruption Corps
(Cuerpo Nacional Contra la Corrupción);

2. Office of the Comptroller General of the Republic
(Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela), (Spanish);

3. Public Prosecutor's Office
(Ministerio Publico), (Spanish).

Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.