HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Tajikistan
Indices
Overall Score:
30 out of 100
Rank:
129 out of 180
Overall Score:
115 out of 150
Rank:
18 out of 134
Overall Score:
35 out of 100
Overall Score:
6,44 out of 10
Rank:
65 out of 117
Overall Score:
25 out of 100
Rank:
149 out of 180
Overall Score:
17 out of 100
Overall Score:
49 out of 150
Rank:
123 out of 128
Overall Score:
5,45 out of 10
Rank:
96 out of 117
International Cooperation
UN
GRECO
IACA
UN
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Tajikistan
 • The UN Convention against Corruption was accessed in 2006.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, Chapter 33, articles 308-312.1, Chapters 15-2 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 33-cü fəsil, 308-312.1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani), (English);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani), (English);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani)
Tajikistan
 1. Criminal Code of the Republic of Tajikistan, articles 279, 314-321, 323-327
  (Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон), (Tajik/Russian);

 2. Law of the Republic of Tajikistan of July 25, 2005 No. 100 «On Combating Corruption»
  (Конуни Чумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»), (Tajik);

 3. Law of the Republic of Tajikistan of March 5, 2007 No. 233 «On Civil Service»
  (Конуни Чумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»), (Tajik);

 4. Decree of the President of the Republic of Tajikistan of December 3, 2015 No. 591 «On the Code of Ethics for Civil Servants of the Republic of Tajikistan»
  (Указ Президента Республики Таджикистан от 03.12.2015 №591 «О Кодексе этики государственного служащего Республики Таджикистан»), (Russian).

Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Tajikistan
 1. Agency of the Republic of Tajikistan for Public Financial Supervision and Combating Corruption
  (Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон), (Tajik/Russian).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.