HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Panama
Indices
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
154 out of 180
Overall Score:
94 out of 150
Rank:
49 out of 140
Overall Score:
67 out of 100
Overall Score:
5,72 out of 10
Rank:
67 out of 119
Overall Score:
35 out of 100
Rank:
108 out of 180
Overall Score:
5,39 out of 10
Rank:
18 out of 141
Overall Score:
0,51 out of 1
Rank:
74 out of 142
Overall Score:
93 out of 150
Rank:
54 out of 140
International Cooperation
UN
GRECO
UN
OAS
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Panama
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • The Inter-American Convention against Corruption was ratified in 1998.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Panama

1. Criminal Code: Articles 254, 345-354, 364, 365
(Código Penal: Artículos 254, 345-354, 364, 365), (Spanish);

2. Law on the Careers of Civil Servants
(Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa), (Spanish);

3. Law on the Implementation of Article 299 of the Constitution and the Fight against Corruption in Public Authorities
(Que Reglamenta el Artículo 299 de la Constitución Política y Dicta otras Disposiciones contra la Corrupción Administrativa), (Spanish);

4. Law on Regulating Situations of Conflict of Interest in the Public Service
(Que Regula Situaciones de Conflicto de Intereses en la Función Pública), (Spanish);

5. Presidential Decree on a Unified Form for Declaration of Interests and Other Provisions
(Que adopta el Formulario Único de Declaración Jurada de intereses particulares y dicta otras disposiciones), (Spanish);

6. Uniform Code of Ethics for Public Officials
(Código Uniforme De Ética De Los Servidores Públicos), (Spanish);

7. Guidelines on Asset Declarations for Civil Servants
(Guía Básica sobre Declaración Jurada de Estado Patrimonial de Funcionarios Públicos), (Spanish).

Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Panama

1. Public Prosecutor's Office of Panama
(Ministerio Público de Panamá), (Spanish);

2. National Authority for Transparency and Access to Information
(Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información), (Spanish).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.