HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Montenegro
Indices
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
154 out of 180
Overall Score:
94 out of 150
Rank:
49 out of 140
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
5,72 out of 10
Rank:
67 out of 119
Overall Score:
46 out of 100
Rank:
63 out of 180
Rank:
119 out of 141
Overall Score:
0,56 out of 1
Rank:
57 out of 142
Overall Score:
89 out of 150
Rank:
61 out of 140
International Cooperation
UN
GRECO
UN
GRECO
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Montenegro
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2006.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2008.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation reports from rounds 1-4 is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Montenegro
 1. Criminal code: Articles 276-276b, 416, 421a-424 
  (Krivicni zakonik: Članci 276-276b, 416, 421a-424)(Montenegrin);
 2. Law on the Liability of Legal Persons for Criminal Offenses
  (Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela), (Montenegrin);
 3. Law on Lobbying
  (Zakon o lobiranju)(Montenegrin), (English);
 4. Law on Prevention of Corruption
  (Zakon o sprječavanju korupcije), (Montenegrin), (English);
 5. Law on Confiscation of Property Gains Acquired by Criminal Activity
  (Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću), (Montenegrin);
 6. Law on Civil Servants and Employees: Articles 6, 8, 14, 74-80, 94-96
  (Zakon o državnim službenicima i namještenicima: Članci 6, 8, 14, 74-80, 94-96), (Montenegrin);
 7. Code of Ethics of Civil Servants and State Employees
  (Etički kodeks državnih službenika i namještenika), (Montenegrin).
Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Montenegro
 1. Agency for Prevention of Corruption 
  (Agencija za sprječavanje korupcije)(Montenegrin/English);
 2. State Prosecutor's Office
  (Državno tužilaštvo), (Montenegrin/English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.