HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Egypt
Indices
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
154 out of 180
Overall Score:
94 out of 150
Rank:
49 out of 140
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
5,72 out of 10
Rank:
67 out of 119
Overall Score:
35 out of 100
Rank:
108 out of 180
Rank:
56 out of 141
Overall Score:
43 out of 100
Overall Score:
0,35 out of 1
Rank:
136 out of 142
Overall Score:
4,77 out of 10
Rank:
89 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
BRICS
AU
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Egypt
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.

 

 • BRICS Member since 2024.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
 • The AU Convention on Preventing and Combating Corruption was ratified in 2017.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Egypt
 1. Constitution: Articles 109,145,166
  (166، 145 ، 109 مقالات2019 ,الدستور المصري المعدل), (Arabic);
 2. Criminal Code: Articles 103-111, 115
  (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 103-111 ، 115), (Arabic);
 3. Law No. 62 of 1975 «On Illegal Income»
  (قانون الكسب غير المشروع), (Arabic);
 4. Law No. 106 of 2013 «On the regulation of conflicts of interest in the public service»
  (قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة), (Arabic);
 5. Law No. 81 of 2016 «On public service»
  (قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016), (Arabic);
 6. Presidential Decree No. 1112 of 1975 «On the Execution of Law No. 62 of 1975 on Illegal Income»
  للائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975), (Arabic);
 7. Prime Ministerial Order No. 1216 of 2017 «On the Implementation of the Law of 2016 No. 81 on Public Service»
  (اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016), (Arabic).

 

Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Egypt
 1. Administrative Control Authority
  (هيئة الرقابة الإدارية), (Arabic/English/French);
 2. National Coordinating Committee for Preventing and Combating Corruption
  (اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته), (Arab/English/French).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.