HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Azerbaijan
Armenia
Indices
Overall Score:
23 out of 100
Rank:
154 out of 180
Overall Score:
94 out of 150
Rank:
49 out of 140
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
5,72 out of 10
Rank:
67 out of 119
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
International Cooperation
UN
GRECO
UN
GRECO
Azerbaijan
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2005.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Main Legislation
Azerbaijan
 1. Criminal Code: Articles 308-312-1, Chapter 15-2 – Corporate criminal responsibility 
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (Azerbaijani);
 2. Law of the Republic of Azerbaijan «On Civil Service»
  («Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 3. Law of the Republic of Azerbaijan «On Combating Corruption»
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 4. Law of the Republic of Azerbaijan «On Approval of Procedures for Submission of Financial Information by Public Officials»
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani);
 5. Law of the Republic of Azerbaijan «On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants»
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (Azerbaijani).
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Anti-Corruption Bodies
Azerbaijan
 1. Commission on Combating Corruption of the Republic
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya), (Azerbaijani), (English);
 2. Directorate-General for Combating Corruption, Prosecutor’s General Office
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi), (Azerbaijani).
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.