HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Moldova
Czech Republic
Indices
Overall Score:
34 out of 100
Rank:
115 out of 180
Overall Score:
0,50 out of 1
Rank:
82 out of 128
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
110 out of 150
Rank:
26 out of 128
Overall Score:
6,57 out of 10
Rank:
56 out of 117
Overall Score:
54 out of 100
Rank:
49 out of 180
Rank:
67 out of 133
Overall Score:
0,73 out of 1
Rank:
18 out of 128
Overall Score:
59 out of 100
Overall Score:
72 out of 150
Rank:
93 out of 128
Overall Score:
8,25 out of 10
Rank:
22 out of 117
International Cooperation
UN
GRECO
IACA
UN
GRECO
OECD
IACA
Moldova
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2001.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2004.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Czech Republic
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2013.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2002.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2003.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 2000.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Moldova
 1. Criminal Code of the Republic of Moldova, articles 324-327, 3302, 333-3351
  (Codul Penal al Republicii Moldova), (Romanian/Russian);

 2. Law of February 22, 2008 No. 25 «On the Code of Conduct for Civil Servants»​
  (Lege Nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public), (Romanian/Russian);

 3. Law of June 17, 2016 No. 133 «On declaration of assets and personal interests»
  (Lege Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale), (Romanian/Russian);

 4. Law of May 25, 2017 No. 82 «On Integrity»
  (Lege Nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii), (Romanian/Russian).

Czech Republic
 1. Criminal code, 331-334
  (Trestní zákoník, 331-334), (cez.);
 2. Law № 159/2006 «Conflict of interest»
  (Zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů), (cez.);
 3. Law № 418/2011 «Criminal liability of legal persons and proceeding against them»
  (Zákon č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim), (cez.);
 4. Law № 234/2014 «Civil Service»
  (Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě), (cez.).
Anti-Corruption Bodies
Moldova
 1. National Anti-Corruption Centre
  (Centrul Național Anticorupție), (Romanian/English);

 2. National Integrity Authority
  (Autoritatea Națională de Integritate), (Romanian/Russian)

Czech Republic
 1. Office for Combating Organized Crime, Police of the Czech Republic
  (Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky), (Czech);

 2. Department for Conflict-of-Interest Management and Countering Corruption, Ministry of Justice of the Czech Republic
  (Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti), (Czech).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.